Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Redakční uzávěrky zpravodaje STOP

Pro rok 2020 jsou termíny uzávěrek jednotlivých vydání zpravodaje STOP následující (v závorkách je uvedeno, kdy dané číslo vychází): leden – 2. 12. (20. 12.), únor – 13. 1. (31. 1.), březen – 10. 2. (29. 2.), duben – 9. 3. (27. 3.), květen – 14. 4. (1. 5.), červen – 11. 5. (29. 5.), září – 10. 8. (28. 8.), říjen – 14. 9. (2. 10.), listopad – 12. 10. (31. 10.), prosinec – 9. 11. (27. 11.), leden 2021 – 7. 12. (25. 12.).

-red-