Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Termíny zasedání zastupitelstva

Plánované termíny zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 na 1. pololetí roku 2020 jsou středy 11. března a 10. června. Zasedání se budou konat vždy od 10.00 hodin v obřadní síni radnice.

-red-