Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tématem týdne byla svoboda


Tématem letošního tematického týdne ve FZŠ prof. O. Chlupa byla vzhledem k 30. výročí sametové revoluce Svoboda. Po společném zahájení se jednotlivé třídy věnovaly tématu ze všech možných úhlů. Čekaly je projekty, exkurze, besedy, dílny a další aktivity. Jako nit se celým týdnem táhl boj za zrušení vyhlášky 13/2019, která dětem omezovala některé svobody. Ve většině tříd dospěly děti k tomu, že je třeba se ozvat. Zformulovaly své požadavky, podpořily je argumenty a vyslaly své zástupce, aby je tlumočili vedení školy. Když to nepomohlo, zorganizoval Žákovský parlament na pátek generální stávku. Všechny třídy se shromáždily na prostranství před školou s plakáty a transparenty a zástupce z 5. třídy přednesl požadavek na zrušení vyhlášky. Sametová revoluce byla úspěšná, vyhláška byla odvolána a jako symbol, že dále už budeme zase žít svobodně jako ptáci, jsme vypustili hejno poštovních holubů. Na závěr jsme uspořádali ve vestibulu školy výstavu, kde si rodiče a přátelé školy mohli prohlédnout, co všechno se během letošního tematického týdne ve škole dělo.

Zuzana Majstrová, ředitelka školy