Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Váš názor nás zajímá

Zveme občany městské části Prahy 13 na další Veřejné projednání, tentokrát na téma Seniorská obálka – informace, účel, distribuce. Koná se ve středu 29. ledna od 16.30 hodin v obřadní síni radnice Prahy 13, Sluneční nám 13, Nové Butovice. Veřejné projednání se týká projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí a připojení se k distribuci Seniorské obálky pro občany městské části Prahy 13. Informace o Seniorské obálce už nyní naleznete na www.praha13.cz/Seniorska-obalka.

Radní Aneta Ečeková Maršálová