Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zúžení průchozího profilu lávky


Dne 21. června 2019 bylo dokončeno zúžení průchozího profilu lávky vedoucí z ulice Fantova k Poliklinice Hostinského přes ulici Oistrachova. Důvodem bylo snížení zatížitelnosti na polovinu – 0,2 t/m². Ke snížení zatížitelnosti došlo na základě mimořádné prohlídky mostu, která vychází z dokončeného diagnostického průzkumu a měření provedeného společností Pontex, s.r.o. Bez provedení zúžení průchozího profilu by lávka musela být uzavřena. Průchozí profil lávky byl zúžen na hodnotu 1,4 m s náběhy na koncích lávky. Zúžení bude ponecháno do doby velké opravy nebo demolice lávky.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. – oddělení mostů