Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hodnocení roku 2020

Rok se s rokem sešel a zde měl být článek, který by informoval o činnosti sboru. Bohužel na začátku roku pandemie covid- 19 ochromila dění v naší společnosti. Dne 12. břez- na vyhlásila vláda ČR na celém území republiky nouzový stav a mimo jiné omezila volný pohyb osob. Jinak řečeno vyhlásila takzvanou celostátní karanténu. Ten den skončila jakákoli činnost našeho sboru. Byly zrušeny všechny tradiční akce, které sbor pořádal nebo se jich účastnil. Činnost sboru se zajišťovala výhradně jen telefonicky, řešil se pouze základní chod.
Hasiči ze Stodůlek se letos v souvislosti s pandemií covid-19 zhostili zcela nových úkolů. V této neklidné době se jednotka SDH, tak jako další pražské jednotky, podílela na zabezpečení akceschopnosti pražských hasičů z důvodu snížení stavů. Do pohotovosti jsme nastoupili 14. března a v cyklech 24 hodin ve službě a 2 dny volna jsme sloužili dva měsíce. Toto období bylo pro zasahující hasiče dost náročné, někteří se domů podívali jen na okamžik, třeba až po dvou dnech a opět nastoupili do služby. V této nelehké době jsme s rozvozem dezinfekce a ochranných pomůcek pomáhali i naší městské části. Po letních prázdninách a po uvolnění přísných bezpečnostních opatření přijatých v souvislosti s šířením covid-19 se nám podařilo oslavit 130. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky. Oslavě přálo i počasí, takže si ji všichni návštěvníci, a bylo jich opravdu hodně, pořádně užili. Při této příležitosti jsme pro děti připravili program Dětský den s hasiči aneb Rozloučení s prázdninami. Do pohotovosti jsme se vrátili ještě na měsíc říjen a listopad.
Rok 2020 byl rokem omezené činnosti, kdy se členové sboru snažili co nejlépe zabezpečit chod a připravenost jednotky.
Sbor děkuje Úřadu městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, MSH ČMS Praha, všem sponzorům, členům a příznivcům za podporu činnosti. Díky nim a bez jejich podpory bychom nemohli plnit své úkoly v rámci Integrovaného záchranného systému.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky