Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rok 2020 nám mnoho radosti nepřinesl

Uplynulý rok byl pro nás velice náročný. Na jeho začátku jsme naplánovali spoustu akcí pro děti i veřejnost a také každoroční závody pro „hasičskou rodinu“. Plány to byly pěkné, ale skutečnost byla jiná. Ze všech akcí jsme stačili uspořádat jen Třebonické letní hry a Den dětí. Závodění dopadlo ještě hůř. Tam se vše zastavilo a nevyběhlo se na hřiště ani jednou. Na konci roku jsme alespoň pomohli s ozdobením prvního vánočního stromu v Třebonicích. Jediný, kdo se v době pandemie nezastavil, byli kluci ze zásahové jednotky, kteří pomáhali HZS a sloužili čtyřiadvacetihodinové směny v hasičárně. Takže celý rok opravdu nebyl moc dobrý. Na začátku toho letošního měla být Valná hromada členů, ale i tu musíme posunout a uspořádat ji až to situace v České republice dovolí. Na tento rok připadá jedno důležité výročí – 125 let založení sboru. Věřím, že nám nic nepřekazí důstojné oslavy. Přeji vám vše nejlepší do roku 2021 a budeme se těšit na setkání při některé akci.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice