Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MIKULÁŠ V ROUŠCE.

Tradiční mikulášská nadílka v ZŠ Janského nesmí chybět ani v této době. Celá akce proběhla za velmi přísných hygienických podmínek pod širým nebem na čerstvém vzduchu. Pro žáky 1. stupně připravili žáci 9. ročníků setkání s Mikulášem, andělem, čertem a ve spolupráci s třídními učiteli se na všechny dostala bohatá nadílka. Naši nejmenší žáčci pak jako poděkování sborově přednesli básničku nebo říkanku. Za rok se opět budeme těšit na setkání s Mikulášem a jeho doprovodem, doufejme, že za příznivějších podmínek.

Jan Havlíček, ředitel