Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NETRADIČNÍ OTEVŘENÍ ZAHRÁDKY.

Díky zapojení do výzev EU a spoluúčasti městské části Praha 13 procházela po celý podzim zahrádka v Mateřské škole U Bobříka rekonstrukcí. Slavnostní plánova- né otevření se díky současné situaci konalo netradičně. Nový environmentální altán byl využit jako dočasný příbytek „nebeské návštěvy“. Postála v novém altánku, odměnila malé bobříky za sestavení adventního citátu, jehož části byly po celý poslední listopadový víkend poschovávány na odtajněných místech v blízkých parcích. Bobří rodina funguje i v nelehkých časech a vzájemná pomoc rodičů, dětí i zaměstnanců si zaslouží obdiv a poděkování.

Jana Kafková, ředitelka školy