Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Potravinová sbírka

Pod společnou záštitou starosty Davida Vodrážky a radní Anety Ečekové Maršálové se letos městská část Praha 13 aktivně zapojila do Potravinové sbírky, která se uskutečnila v sobotu 21. listopadu. Během této celodenní sbírky se od dárců – zákazníků Makra ve Stodůlkách, vybralo 2 430 kg trvanlivých potravin. Mockrát všem děkujeme! Pomáhat má smysl.
MČ Praha 13 dlouhodobě podporuje rodiny a osoby, které se ocitnou v tíživé sociální situaci. Od jara poskytuje díky spolupráci s Potravinovou bankou cílenou potravinovou pomoc nízkopříjmovým rodinám, osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Od letošního roku je Praha 13 zařazena mezi odběratelské organizace Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj. Umožňuje to ještě víc pomáhat občanům, kteří se ocitnou v tíživé situaci. Ať už jako rodiče samoživitelé, osamělí senioři, osoby se zdravotním postižením nebo z důvodu ztráty zaměstnání v souvislosti s pandemií koronaviru.
Pokud se nacházíte v hmotné nouzi, neváhejte se obrátit na odbor sociální péče, kde vám jsou zaměstnanci připraveni pomoci.

Lucie Steinerová