Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PROJEKT VODA.

Děti ze školní družiny se zúčastnily projektu Voda. Toto téma měly výtvarně zpracovat. Nejaktivnější a nejkreativnější byla žákyně 4. třídy Eliška Eliášová. Díky jejímu přístupu a skvělým nápadům vznikly tyto krásné práce. Moc Elišce za reprezentaci děkujeme.

Školní družina ZŠ s RVJ Bronzová