Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PŘÍJEMNÉ ZPESTŘENÍ.

Do on-line výuky se v této nelehké době zapojila také ZŠ s RVJ Bronzová. Aktivně se k této distanční formě přidaly i paní vychovatelky ve školní družině. V odpoledních hodinách tedy probíhalo s dětmi on-line „vysílání“. Žáci se s chutí zapojili do netradičních činností, které pro ně paní vychovatelky připravily. K nejrůznějším tvořivým činnostem využili dostupné materiály, které našli doma nebo v podzimní přírodě. V situaci, kdy děti nechodily do školy, to bylo příjemné zpestření. Všichni se rádi viděli a měli si o čem povídat.

Vychovatelky ZŠ s RVJ Bronzová