Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tradici jsme zachovali

Rozsvěcování stromku v Lukáši se již stalo tradicí, která patří neodmyslitelně do vánočního času. Ale letos kvůli onemocnění covid-19 viselo až do poslední chvíle doslova na vlásku. Nakonec se vše podařilo. Program byl značně zúžen a omezil se jen na rozsvícení stromku starostou Davidem Vodrážkou. „Jsem rád, že se nám tuto tradici nakonec podařilo zachovat, i když jen za účasti třinácti předsedů klubů seniorů. Ti tentokrát reprezentovali všechny seniory v Praze 13. Moc si přeji a chci věřit, že Vánoce v příštím roce oslavíme už radostněji. Přejme si to, stejně tak jako si všichni přejeme do příštího roku zdraví a štěstí“, řekl všem přítomným starosta. Senioři mu na oplátku předali adventní věnec, který pro městskou část vyrobili klienti denního stacionáře a popřáli jemu i celé třináctce hodně štěstí a úspěchů. Tak zase za rok. A věřme, že už v lepších časech.

Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13