Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V lednu a v únoru bez velkoobjemových kontejnerů

V měsících leden a únor 2021 nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Harmonogram na březen bude uveřejněn ve zpravodaji STOP a na webových stránkách www.praha13.cz.

Michaela Líčková, OŽP