Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Termíny zasedání zastupitelstva

Plánované termíny zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 na 1. pololetí roku 2021 jsou středy 10. března a 9. června. Zasedání se budou konat vždy od 10.00 hodin v obřadní místnosti v přízemí radnice.

-red-