Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční stromky pro všechny naše školky

Tradiční předání vánočních stromečků do všech 22 mateřských školek, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 13, se uskutečnilo i letos. Přibližně metrové živé smrčky, které se stanou trvalou součástí zahrad, si předškoláci zkrášlí vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Vedení radnice současně poděkovalo všem zaměstnancům mateřských školek za obětavou práci. Ani jedno předškolní zařízení nebylo během druhé vlny šíření onemocnění covid-19 dlouhodobě uzavřeno.
„Dlouholetou tradici předání živých stromků do všech mateřských škol jsme samozřejmě dodrželi i tento rok a věřím, že i letošní advent přinese příjemně strávený čas pro všechny děti i zaměstnance. Při této příležitosti děkuji obzvláště všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům našich školek za to, že se ve značně složité době plné nejrůznějších opatření pečlivě starali a starají o naše nejmenší děti,“ zdůraznil starosta David Vodrážka.

„Živé stromky do mateřských školek předáváme již několik let a jsem velmi ráda, že se dětem tato předvánoční akce skutečně velice líbí. Vážíme si nejen tradic, ale i přírody, a právě proto do školek přivážíme v průměru metr vysoké živé stromky připravené rovnou na zasazení. V některých školkách rostou na zahradách smrčky z minulých Vánoc a u dětí se tak může nenásilně vytvářet rozumný vztah k přírodě. Během příštího týdne si stromečky ozdobí a moc se těším na fotografie, které nám paní učitelky pošlou. Personálu školek patří velký obdiv a úcta za letošní rok. Aby mohly mateřinky zůstat otevřené, personál se musel vzájemně zastupovat. Nezřídka se stávalo, že paní ředitelka vařila, jinde paní kuchařka uklízela. Za nevšední nasazení bez fanfár všem touto cestou ze srdce děkuji,“ dodala místostarostka Marcela Plesníková.

Lucie Steinerová