Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2021/2022 byl stanoven na čtvrtek 8. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 9. dubna od 13.00 do 17.00 hodin.
Přihlášky do základních škol lze získat na webových stránkách jednotlivých škol, na www.skolypraha13.cz, případně v listinné podobě na odboru školství nebo v kancelářích příslušných základních škol.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství