Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mládež a Středisko výcviku vodicích psů – toto spojení funguje

Asi každý si při vyslovení „Středisko výcviku vodicích psů“ představí psy v postroji a jejich cvičitelky. Málokdo však ví, že nedílnou a podstatnou součástí naší práce je také sociální služba pro naše klienty a také osvětová práce s dětmi, mládeží a veřejností.
Kromě jiných škol nás na podzim roku 2021 navštívili studenti Gymnázia Jaroslava Heyrovského. A nebylo to poprvé. S gymnáziem máme dlouholetou spolupráci a každý rok k nám zavítá jedna ze tříd. Tentokrát jsme mohli mezi našimi čtyřnohými svěřenci přivítat žáky sekundy B. Důvodem návštěvy nebylo jen seznámení se s prací střediska, ale také předání finančního příspěvku, který studenti získali sběrem papíru, za což jim patří náš velký dík.
My jsme pro ně na oplátku ve Středisku výcviku vodicích psů v Jinonicích připravili krátký program. Samozřejmě pár slov o naší práci studenti vydrželi, ale řekla bych, že větší úspěch měli naši pejsci, ukázky výcviku i praktické zkoušky, ve kterých se mohli vcítit do role vodicího psa a převzít odpovědnost za svého kamaráda s klapkami na očích. Studenti si mohli také vyzkoušet, jak se hraje hmatové nebo sluchové pexeso. Nejen žáci, ale i pan profesor se trochu potrápili s rozlišovačem bankovek.
Studentům, profesorům i vedení Gymnázia Jaroslava Heyrovského děkujeme za finanční příspěvek i návštěvu a těšíme se na další spolupráci.

Lenka Kreidlová, vedoucí Střediska výcviku vodicích psů