Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zajímavá spolupráce

Základní škola Kuncova navázala během podzimu 2021 úzkou spolupráci se vzdělávací společností Calliditas, která do škol přináší zajímavá aktuální témata a moderní technologie. Díky této spolupráci téměř všichni žáci druhého stupně absolvovali výukový modul zaměřený na kyberbezpečnost, která je v dnešní době obzvláště důležitá. Další přednášky, probíhající během října a listopadu, byly věnované kritickému myšlení, proměnám trhu práce v budoucnosti, či ochraně životního prostředí. Vzdělávací aktivity certifikované společnosti Calliditas se u žáků i učitelů setkaly s velkým zájmem a pozitivními ohlasy a to nejen díky přátelskému a neformálnímu přístupu lektora Pavla Beránka, který je bývalým žákem školy, ale zejména díky velké atraktivitě nabízených témat. Celkem bylo zcela zdarma odučeno 40 přednášek ve 40 třídách. Příští rok ke stávajícím přednáškám přibydou lekce seznamující žáky s umělou inteligencí i rozsáhlejší projekt zaměřený na praktické využití virtuální reality ve vzdělávání.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova