Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výborná spolupráce policie a pečovatelské služby

Koncem října se při předávce oběda nedozvonil řidič Střediska sociálních služeb Prahy 13 na klientku paní S. Neprodleně o tom informoval koordinátorku pečovatelské služby, která se snažila klientku i jejího syna opakovaně telefonicky kontaktovat. Avšak marně. Proto vedení organizace požádalo o součinnost PČR MO Stodůlky, která na místo neprodleně vyslala hlídku. Mezitím se ozval syn klientky s tím, že maminka je v pořádku a on odchází na nákup. Byl však vyzván, aby počkal na příjezd hlídky PČR. Po příjezdu hlídka zjistila, že klientka paní S. je v ohrožení života, obtížně dýchá a není schopna si sama přivolat pomoc. Hlídka kontaktovala záchrannou službu a vyčkala na její příjezd. Paní S. byla následně převezena do motolské nemocnice.
Díky vzájemné, bezproblémové a rychlé spolupráci Policie ČR a Střediska sociálních služeb Prahy 13 došlo k záchraně lidského života, což svým poděkováním ocenila i neteř klientky.

Andrea Čadová, sociální pracovnice