Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se na Praze 13 vybuduje a posléze zruší dětské hřiště

Na jaře roku 2021 bylo v souladu se strategickým záměrem MČ Praha 13 vybudováno dětské hřiště v ulici K Brance. Po roce bylo zrušeno, konkrétně byly herní prvky přesunuty do Třebonic, což radnici stálo celých 180 000 Kč. Občany jistě zajímá, proč se takovým způsobem plýtvají veřejné peníze.
Navštívila jsem proto za tímto účelem investiční oddělení na radnici. Dozvěděla jsem se, že místní obyvatelé (celkem 4 osoby) podepsali petici (stížnost na hlučnost dětí a maminek) a na základě té pak bylo rozhodnuto o přesunutí herních prvků do Třebonic (lavičky zůstaly zachovány). Podle původní rétoriky radnice mělo hřiště sloužit k setkávání různých generací občanů (prvky herní navazovaly na lavičky pro starší).
V této záležitosti jsem již interpelovala odpovídající radní a dostalo se mi velmi negativních a podrážděných reakcí. Očekávám proto, že i reakce na tento článek bude “tradičně” urážlivá směrem k mé osobě. Když dojdou druhé straně argumenty, okamžitě vytáhnou osobní útoky a dehonestace.
Co je ovšem zajímavé, že není podstatné, jaké jsou strategické záměry MČ, ale že stačí sepsat petici (zde skutečně stačily 4 podpisy) a vše se změní. Záměr a realizace projektu ustoupí přání nejhlasitějším občanům a to považuji za povzbuzující a důležitou informaci pro občany. Protože i toto je cesta, jak se bránit přebujelé výstavbě a nadměrně vysokým budovám, které jim znehodnocují a znepříjemňují bydlení. Je to vlastně poprvé v mé roli zastupitelky, kdy jsem zaregistrovala pozitivní a rychlou reakci radnice na petici občanů.
A teď vážně: skutečně mi není jasné, proč bylo dětské hřiště zrušeno, proč najednou není podstatný strategický plán a proč má petice několika občanů takovou váhu. Budu i nadále zjišťovat informace o pozadí celé záležitosti a ráda se o ně s vámi občany podělím.

Jana Horká, zastupitelka za MČ Praha 13