Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

První místo v Národní ceně kvality

Tajemník městské části Praha 13 Jaroslav Mareš převzal ocenění za první místo v Národní ceně kvality České republiky za rok 2022 v programu EXCELENCE. Úřad navázal na úspěchy z posledních let a je jediným oceněným z řad městských částí, obcí a městských úřadů v ČR, který si postupně odnesl hlavní cenu za vítězství podle modelu CAF, za společenskou odpovědnost a také podle modelu EFQM.

„Ceny si velmi vážím a pokládám ji především za ocenění práce celého úřadu. Rok 2022 byl velmi náročný a jsem hrdý na fakt, že jsme udrželi vysoký standard služeb úřadu a v mnoha činnostech jsme naši iniciativu i zvýšili. Děkuji touto cestou především všem kolegyním a kolegům, kteří na radnici poctivě pracují,“ řekl starosta městské části Praha 13 David Vodrážka. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky slavnostně vyhlásily výsledky Národních cen ČR ve středu 23. listopadu 2022.

Lucie Steinerová