Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Termíny pro uzavírání manželství v roce 2023

Rada městské části stanovila obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2023 a dobu pro uzavírání manželství v době od 9.00 do 13.30 v následujících termínech: 20. 1., 10. 2., 24. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 4. 8., 18. 8., 25. 8., 1. 9., 15. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12.
Termín lze rezervovat pouze při osobní návštěvě na oddělení matrik (3. patro) a po předložení zákonem stanovených dokladů.

Šárka Mašková,
vedoucí odboru občansko-spravního