Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výstava fotografií na radnici

Podzimní dny zpříjemnila výstava s názvem Dvě pozoruhodná výročí v hale radnice městské části na Slunečním náměstí. Své fotografie zde návštěvníkům předvedl pan Pavel Dosoudil. Ten se věnuje kromě volné tvorby fotografii architektury, interiérů, nábytku a také fotografii zajímavých technologií v oblasti elektroakustiky. Tentokrát se zaměřil na tvorbu českého barokního architekta italského původu Jana Blažeje Santini-Aichela, od jehož narození uplyne letos tři sta let. Na dalších fotografiích byly k vidění památky zapsané v seznamu Českého dědictví UNESCO jako vzpomínka na padesát let, které uběhly od přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Několik z těchto památek je dílem právě výše zmíněného architekta. Vernisáž se konala 8. listopadu a byla doplněna o poutavé vyprávění autora a podkreslena kouzelnou hudbou dechového kvintetu Susmusicus. Kdo výstavu v následujících čtrnácti dnech navštívil, rozhodně nelitoval.

Andrea Říčková