Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Topná sezona je v plném proudu

V souvislosti s probíhající topnou sezonou bychom vás chtěli upozornit na opatření, která se týkají vytápění. Všechna důležitá sdělení jsou zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 13 – www.praha13.cz/Zacala-topna-sezonajak- spravne-topit. Najdete zde informace o tom, co vše se nesmí spalovat, kdy a jak musí vlastník spalovacích zařízení zajistit revizi kotle a revizi spalinových cest, ale také informace o možnosti zažádat o dotaci z programu Čistá energie Praha a Nová zelená úsporám.

-red-