Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové plány a novoroční předsevzetí

Vážené dámy, vážení pánové, milí sousedé,
začíná další rok a s ním přicházejí i související nové plány a novoroční předsevzetí. Máme za sebou nelehké roky a věřím, že uplynulé Vánoce přinesly do našich domovů chvíle obyčejné radosti a příjemný čas s našimi nejbližšími. Čas je jediná komodita, kterou nemůžeme nijak měnit, řídit ani brzdit. Uvědomuji si to i ze zpětného pohledu na naši městskou část. Moje rodina zde žije již třetí generaci, pamatuji si dobu, kdy se sídliště teprve plánovala a jak se proměnila místa, kde jsme si jako děti hrály. Žijeme v jednom z nejkrásnějších měst na světě. Historické centrum Prahy je opravdovým skvostem, avšak stává se místem žijícím pouze turistikou a vylidňuje se. Rodinný život a rezidenční bydlení se přesunuje do okrajových částí, které se neustále rozrůstají. Změny a rozvoj jsou přirozenou součástí společnosti a ze všech sil se snažím, aby naše městská část byla pro všechny z nás každým rokem lepším místem pro život. Nová výstavba je pro některé nepříjemným narušením každodenních zvyků, pro jiné začátkem nové životní fáze, například založení rodiny. Radnice je zde pro všechny a naším úkolem je tvořit komfortní prostředí a zajištění komplexní infrastruktury i služeb pro širokou veřejnost. Mimochodem letos je to právě dvacet let, kdy byla postavena budova radnice a od té doby jsou úředníci pro vás všechny k dispozici na jednom místě. Skvěle fungují školy a školky, děti nemusejí nikam daleko dojíždět ani za sportem ani za zábavou. Máme k dispozici tři polikliniky a desítky dalších specializovaných lékařských pracovišť, systematicky rozvíjíme parky, hřiště, k dispozici jsou špičkové služby pro seniory. Daří se zde velkým firmám i drobným podnikatelům, kteří tvoří přirozený kolorit místního života. Na problematickém parkování intenzivně pracujeme, staví se parkovací dům, v projektové fázi je již další a doufám, že se podaří nastavit efektivní systém v rámci celé Prahy. S nedostatečnými parkovacími kapacitami bojují všechny městské části a je třeba prosadit systémové řešení na magistrátu HMP.
Mám tu čest být vaším starostou již po šesté, což je více než dvacet let a věřte, velmi si toho vážím. Za tu dobu se zde změnilo mnohé. Jsem realista a nenosím růžové brýle. Máme před sebou nelehké výzvy, inflace a rapidní nárůst cen energií i stavebních materiálů přinášejí komplikace do každého rodinného rozpočtu a nejinak je to s radniční kasou. Jsme jedna z mála pražských radnic, která není zatížena úvěry ani půjčkami. Tento fakt je skvělou výchozí pozicí do nového roku a jsem přesvědčen, že dlouhodobým zodpovědným hospodařením se nám podaří úspěšně projít i dalšími roky. Budeme muset samozřejmě zohlednit, že náklady stoupají, úspory máme připraveny v oblastech, které se nijak nedotknou zásadních služeb pro obyvatele. Pokud se někdo z vás dostane do tíživé situace, může se na radnici kdykoli obrátit a my se budeme maximálně snažit najít cestu k smysluplnému řešení.

Do nového roku vám přeji především pevné zdraví, je tím nejdůležitějším, co máme. Přistupujme ke svému životu s optimistickým nadhledem a važme si drobných radostí i úspěchů. Malé radosti můžeme tvořit každý den a také pochvalou a oceněním můžeme zpříjemnit den někomu jinému. Pomáhejme si a buďme k sobě ohleduplní.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13