Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V lednu a v únoru bez velkoobjemových kontejnerů

V měsících leden a únor 2023 nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Harmonogram na březen bude uveřejněn ve zpravodaji STOP a na webových stránkách www.praha13.cz. Objemný odpad i bioodpad lze v tomto období zdarma odevzdávat do sběrného dvora na adrese: Puchmajerova 50, Praha 5.

-red-