Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ekologický projekt Voda

Ekologický projekt Voda


Součástí česko–německé spolupráce v rámci partnerského vztahu mezi Prahou a Hamburkem je projekt Svobodný ekologický rok 2007. Ve dnech 19. až 22. září přijeli do Fakultní mateřské školy Sluníčko pod střechou děti, rodiče a učitelé z partnerské Mateřské školy Wackelzahn z Hamburku, aby se společně s našimi dětmi zapojili do ekologického projektu Voda. Jeho cílem je probudit u dětí zájem o přírodu a životní prostředí, poskytnout jim základní znalosti o zvířatech a rostlinách žijících ve vodě a formou hry jim zprostředkovat vědomosti o ekologických souvislostech. V rámci projektu, nad kterým převzaly záštitu Městská část Praha 13 a město Hamburg–Bergedorf, děti společně vybudovaly na zahradě školy potůček, prostřednictvím her si vyzkoušely, co všechno se dá s vodou dělat, pod odborným vedením tesaly do pískovce a na závěr zasadily vrbu.
Projekt vyvrcholí v září 2007, kdy několik našich dětí s rodiči a učitelkami navštíví MŠ Wackelzahn. 

Eva Černá