Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kdy bude otevřena už delší dobu slibovaná pošta na Velké Ohradě?

Kdy bude otevřena už delší dobu slibovaná pošta na Velké Ohradě?

Tentokrát již mohu konečně dát odpověď, která vás potěší. Pobočka České pošty na sídlišti Velká Ohrada, která i díky našemu dlouhodobému vyjednávání vznikne v budově polikliniky Janského, bude uvedena do provozu do poloviny listopadu. Všichni obyvatelé Velké Ohrady, kteří jistě otevření pošty nedočkavě očekávají, asi zaregistrovali stavební práce, které v budově polikliniky již od konce minulého roku probíhají. Poliklinika, kterou jsme přebírali do majetku od hlavního města Prahy, byla stavebně ve velmi špatném stavu. Proto jsme se rozhodli pro rozsáhlou rekonstrukci celého objektu, jejímž výsledkem bude stabilizace budovy. Stavební práce byly zahájeny v prosinci 2008. Výstavba poštovní pobočky v objektu je však od počátku plně v rukou České pošty, která je investorem tohoto projektu. Časově velmi náročné bylo zpracování projektové dokumentace, protože pro stavby poštovních úřadoven platí velice přísná bezpečnostní pravidla a současně bylo třeba vtěsnat pobočku do již hotového objektu. To bylo složitější než stavba nové budovy. Nakonec byly všechny stavební práce úspěšně dokončeny a právě v těchto dnech probíhá kolaudační řízení. Jakmile proběhne kolaudace, začne pošta sloužit obyvatelům Velké Ohrady. Ostatní stavební práce v budově budou dokončeny v průběhu listopadu, nová lékárna by měla být hotová do konce tohoto roku.

 

Hodně se teď píše o tom, že úřady nejsou schopny zvládnout včas spuštění datových schránek. Stihne to úřad Prahy 13?

Městská část Praha 13 se na příchod datových schránek velice pečlivě připravovala. Již na jaře jsme se zapojili do pilotního zkušebního provozu Informačního systému datových schránek a byli jsme jedni z prvních, kteří si datovou schránku aktivovali. Díky tomu jsme si vybudovali určitý náskok před povinným spuštěním celého systému a vše jsme řádně odzkoušeli.

Osobně příchod datových schránek vítám, protože zjednoduší komunikaci mezi úřadem a občanem. Je to také další krok v elektronizaci veřejné správy a zkušenosti ukazují, že je to cesta správným směrem. Například Czech POINT, který mimochodem také pilotně začínal na našem úřadě, zaznamenal jednoznačný úspěch a občané ho hojně využívají. Pokročili jsme potom ještě dál a zřídili jsme na úřadě pro občany registrační místo pro vydávání elektronických certifikátů, které umožňují užívat elektronický podpis. A právě zde jsme nyní přichystali ve spolupráci se společností eIdentity zcela výjimečnou akci, na kterou bych rád upozornil. Od 1. listopadu až do Vánoc budeme na našem registračním místě vydávat elektronické podpisy pro občany zcela zdarma. Je to takový náš dárek, který má zároveň pomoci, aby se lidé stále nebáli využívat moderní technologie i ve styku s úřady a měli možnost si zdarma vyzkoušet práci s elektronickým podpisem.