Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři,

máte před sebou letošní předposlední vydání vašeho zpravodaje. Listopadové číslo má jen 32 stran, takže umístit všechny příspěvky nám dalo dost práce, přesto za ně moc děkujeme. V říjnu proběhla v Praze 13 unikátní sportovní událost – Světový pohár v silovém trojboji, tomuto tématu jsme věnovali i rozhovor se silákem Danem Dvořákem a obálku. Dočtete se ale také o revitalizaci sídliště a rekonstrukcích panelových domů.

Vzhledem k tomu, že počet obyvatel Prahy 13 díky výstavbě rychle vzrostl, zvyšujeme od ledna 2010 náklad STOPu na 27 500 výtisků. Je možné, že současný náklad již nyní nebude stačit. Žádáme proto zejména nejnovější obyvatele Prahy 13 o pochopení a využití internetové verze STOPu na www.praha13.cz.

Samuel Truschka, šéfredaktor