Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Konec života čeká každého z nás

Všichni bychom rádi prožili konec života důstojně, bez bolesti a mezi svými blízkými. Moderní paliativní péče umí k dobrému umírání přispět: zvládá bolest, nabízí komplexní péči o nemocného a podporu jeho rodině, provází pozůstalé v jejich zármutku. Občanské sdružení Cesta domů tuto pomoc již osm let nabízí a usiluje o zlepšení péče o umírající v naší zemi. Všechny své aktivity staví na zkušenosti s konkrétní pomocí konkrétním lidem.

Co Cesta domů nabízí?
Domácí hospic – lékaři, sestry, psychoterapeutka a dobrovolníci pomáhají umírajícím a jejich rodinám žít až do konce společně doma. Služba je poskytována v celé Praze 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Poradenství – telefonická, osobní a internetová poradna pro nemocné, pečující a pozůstalé pomáhá v situaci, na niž často nejsme připraveni, kterou však musíme rychle a dobře zvládnout.

Informačně-poradenský internetový portál www.umirani.cz poskytuje rady a informace dostupné kdykoli a kdekoli, tedy i tam, kde nejsou nablízku dostatečně odborná a laskavá zařízení. Odlehčovací služby – asistentky pomáhají rodinám těžce nemocných lidí v péči o jejich blízké doma.

Půjčovna pomůcek – moderní pomůcky výrazně ulehčí péči o nemocného člověka doma. Knihovna – první speciální knihovna pro pečující, zdravotníky, studenty a pozůstalé v naší zemi – knihy jsou formou zápůjček dostupné pro celou ČR: www.knihovna.cestadomu.cz

Klub Podvečer – nabízí povídání, provázení, ergoterapii a přednášky pro pozůstalé.

Ediční činnost – vydáváme knihy a informační materiály pro laickou i odbornou veřejnost.

Nezavírejte oči! – dlouhodobá kampaň na podporu lepší péče o umírající: www.nezavirejteoci.cz

Za rok pomůžeme asi 120 pacientům a jejich rodinám v Praze, 1800 klientům poradny a desítkám klientů odlehčovacích služeb. Informační web navštíví ročně 400 000 lidí, knihovna vypůjčí přes 2000 knih za rok. Práce Cesty domů je financována z grantů a darů.

Kontakt: Hospicové občanské sdružení Cesta domů Bubenská 3, 170 00 Praha 7, Tel. do poradny: 283 850 949 info@cestadomu.cz; www.cestadomu.czwww.umirani.cz