Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výstava sociálních služeb Prahy 13

Ve středu 23. září v 11 hodin zahájil slavnostně zástupce starosty Petr Zeman v atriu radnice výstavu sociálních a doprovodných služeb Prahy 13. Na té se letos představilo 21 organizací poskytovatelů sociálních služeb, sociální péče a dalších doprovodných služeb. Prostřednictvím informačních panelů, fotografií, letáků a výrobků chráněných dílen se zájemcům v infostáncích prezentovaly jednotlivé organizace jako občanské sdružení Prosaz, Diakonie ČCE Stodůlky, Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Společnost pro pomoc mentálně postiženým Praha 5, Středisko sociálních služeb Prahy 13, Asociace pomáhající lidem s autismem APLA, Farní charita Stodůlky, místní kluby seniorů a další subjekty. Cílem výstavy bylo seznámit širokou i odbornou veřejnost s organizacemi poskytujícími sociální služby nejenom v Praze 13, navázat spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli a také ukázat, že i přes věkové či zdravotní bariéry se lidé mohou aktivně zapojovat do života.

- dn -