Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování občanů Vidoule

 

Vážený pane starosto, děkujeme Vám i pracovníkům odboru životního prostředí paní Mgr. Gilíkové, paní Rottrové a panu Belohorcovi za zřízení dětského hřiště s parčíkem v lokalitě Vidoule. Prostor hřiště se nám, občanům,i dětem, velmi líbí a je hojně navštěvovaný jak dětmi, tak i dospělými. Musíme vám sdělit, že na některé herní prvky stojí děti i ve frontě. Proto Vás, vážený pane starosto, prosíme o zvážení možnosti umístění ještě jednoho herního prvku, tzv. péráčku. Děkujeme za malé i dospělé občany.

podepsáno 26 občanů Vidoule