Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů listopad 2009

 

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

2. 11.
Vzpomínáme na Bohuslava Martinů Miluše Wiedermannová

9. 11.
Bingo Slávka Augustinová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

16. 11.
17. listopad - beseda

23. 11.
Letošní zkušenosti z pobytu v lázních účastníci
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

30. 11.
Káva o čtrnácté Bohumil Fořt

Mgr. Svatava Bulířová,
ved. klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

3. 11.
Bylinky - léčíme horní cesty dýchací L. Havlínová

10. 11.
Vystoupení žáčků z Mateřské školy U Bobříka L. Husáková, J. Havránková

24. 11.
Poutní místa - video

Milada Tomašovičová,
ved. klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

4. 11.
Přednáška o cestování seniorů po Francii Jana Hantenová

11. 11.
Přednáška - zajímavosti o hvězdách Jan Hamerník

18. 11.
Akupunktura a rehabilitace - přednáška MUDr. Lenky Misiaczkové
Hrajeme Bingo Roman Kosan, Jiří Tichý

25. 11.
Léčebné účinky Aloe vera - novinky Lydia Loder

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740,
místopředseda Roman Kosan, tel. 723 948 324

Klub seniorů a přátel Vidoule

Vedení Klubu seniorů a přátel Vidoule děkuje panu starostovi Davidu Vodrážkovi za uskutečnění výletu do pražské zoo a také za jeho osobní účast. Chtěli bychom také poděkovat paní Věře Matouškové za přípravu a organizaci výletu do Kutné Hory a obětavému průvodci panu dr. J. Jindrovi. Díky jeho znalostem jsme se v průběhu cesty i v samotné Kutné Hoře dozvěděli mnoho zajímavého. Pro čtyřicítku účastníků zájezdu to byl sice náročný, ale velmi příjemný den.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Připomínám , že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR – Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

4. 11.
Poradní den

11. 11.
Dia klub

18. 11.
Dia klub

25. 11.
Členská schůze

Každou první středu vměsíci se od 14.00 koná v kanceláři výborová schůze. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 16.00 v klubovně.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405