Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školní liga v miniházené se rozjela

 V loňském školním roce se v ZŠ Kuncova, FZŠ Brdičkova a v ZŠ Janského ujala nová sportovní tradice. Díky nadšení několika vyučujících se rozeběhla školní liga v miniházené, do které se zapojili žáci 2. – 3. tříd uvedených škol. 29. září byl v ZŠ Kuncova zahájen II. ročník školní ligy v miniházené. Prvního turnaje letošního školního roku se zúčastnilo 11 týmů ze 4 základních škol Prahy 13.Novým účastníkem ligy se stala ZŠ Klausova. Po urputných, ale čestně vedených bojích, skončil na 1.místě tým ZŠ Janského, 2.místo obsadila ZŠ Kuncova a 3.místo FZŠ Brdičkova. Potěšitelné je, že si házenou oblíbili i žáci 4. a 5. ročníků zmiňovaných škol, které zahájení ligové sezóny teprve čeká. Za přípravu a organizaci turnaje děkuji paní učitelce Potužníkové a za fotodokumentaci panu Bohdanu Pardubickému z ÚMČ Praha 13.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova