Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Další krok při prodeji obecních bytů

Další krok při prodeji obecních bytů

V průběhu letních měsíců bylo provedeno zaměření všech bytových a nebytových jednotek v bytových domech, které jsou v majetku MČ Praha 13 a současně byly zpracovávány znalecké posudky a prohlášení vlastníka budovy.

V září zastupitelstvo městské části schválilo dokument Prohlášení vlastníka budov. Do konce října společnosti Centra a IKON rozeslaly všem nájemcům závazné nabídky na odkoupení bytu, ve které je již uvedena kupní cena, stanovená znaleckým posudkem. Na přijetí této nabídky má každý nájemce zákonnou lhůtu 6 měsíců od jejího doručení. Pokud splní všechny podmínky usnesení ZMČ č. 420 ze dne 9. 12. 2009, 514 ze dne 16. 6. 2010 a 538 ze dne 8. 9. 2010, bude s ním uzavřena kupní smlouva. Informace o dalším postupu jsou uvedeny na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Prodej bytových domů, příp. na www.centra.eu nebo www.ikon.cz a v kancelářích těchto firem.

Iva Říhová, vedoucí oddělení majetku, OMBAI

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 20. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 21. ledna od 13.00 do 17.00 hodin. Podrobné informace o všech základních školách najdete na jejich internetových stránkách, přístupných také z oblasti Městská část - Školství na www.praha13.cz.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství