Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak je možné, že nad Tescem na Lukách vznikla nová herna? Přitom tvrdíte, že vedete boj proti hernám.

Jak je možné, že nad Tescem na Lukách vznikla nová herna? Přitom tvrdíte, že vedete boj proti hernám.

Jsme skutečně proti hernám, považujeme je za špatnou věc a v posledních několika letech jsme žádnou novou hernu na třináctce nepovolili. Zákon ale bohužel rozlišuje herny s výherními automaty, herny s videoloterními terminály a kasina. Zatímco herny s výherními hracími přístroji podléhají povolení orgánů městské části, videoterminály a kasina povoluje přímo ministerstvo financí. My už zásadně žádné nové herny nepovolujeme a těm, které nejsou uvedeny ve vyhlášce Hl. m. Prahy, povolení neprodlužujeme. Ke konci tohoto roku tak skončí povolení na provoz výherních automatů v herně ve Stodůlkách, v herně na stanici metra Luka a ve třech hernách v Nových Butovicích, kterým jsme odmítli povolení prodloužit. Bohužel všechny tyto herny získaly od Ministerstva financí povolení na provoz videoterminálů, takže budou pokračovat v jiném režimu. S touto situací se ale nechci smířit a jako poslanec Parlamentu ČR budu usilovat o změnu zákona v tomsmyslu, aby o všech hernách na svém území mohly plně rozhodovat obce.

Podobné je to s provozovnou v objektu Luka Centrum, kterou uvádíte. Nejde totiž o hernu, ale o kasino. Provoz kasina zde povolilo Ministerstvo financí ČR v roce 2007 bez našeho vědomí. Vlastníkem obchodního centra je soukromá společnost. Městská část by přesto s umístěním kasina rozhodně nesouhlasila. Dříve s námi ministerstvo vydání povolení alespoň konzultovalo, tentokrát jsme se o kasinu dozvěděli až ve chvíli, kdy jižmělo souhlas ministerstva. Mělo by se údajně jednat z větší části o uzavřený klub, který nebude ovlivňovat své okolí. Radost z něj ale rozhodně nemám. Když jsemse dozvěděl o otvírání kasina, které jsemjiž nemohl nijak ovlivnit, kontaktoval jsem provozovatele a žádal jeho ujištění, že v kasinu a jeho okolí nebude narušován veřejný pořádek. Provozovatel kasina přislíbil, že učiní všechna opatření, aby kasino nijak neobtěžovalo okolí. Při té příležitosti jsme také dojednali, že provozovatel kasina bude částkou 1,5 miliónu financovat rekonstrukci dětského hřiště na Lužinách. Tento slib byl již splněn, doufejme, že nás kasino skutečně nebude rušit. Přesto chci do budoucna dělat vše pro to, aby zde už podobné provozovny nevznikaly.

Přistěhovali jsme se před třemi měsíci do nového domu a ještě jsme nedostali do schránky STOP. Proč?

Je mi to líto, ale je to tak, Praha 13 nyní roste rychleji, než náklad STOPu. Tisk zpravodaje probíhá na základě smlouvy, která na několik let dopředu stanovuje výši nákladu. Od ledna příštího roku se počet výtisků zvyšuje o 500 kusů na 28 000. Bohužel nemáme dopředu informace, kdy a kolik lidí se nastěhuje do nových domů. Pokaždé, když zvýšíme náklad, začneme dodávat STOP těm novým obyvatelům, kteří se přistěhovali nejdříve. V poslední době ale počet obyvatel Prahy 13 vzrostl velmi prudce. Budeme se samozřejmě snažit zvýšit počet výtisků výrazněji, bude to ale hodně záležet na možnostech našeho rozpočtu. Těm, na které se zatím nedostane, nabízíme internetovou verzi STOPu, přístupnou z našeho webu www.praha13.cz. Tam je také celý časopis včetně inzerce ke stažení ve formátu PDF.

Děkujeme za pochopení.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz