Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

  • Praha připravila návrh zákonao regulaci prostituce. Ten vycházíz předpokladu, že není reálné prostituci právním předpisem účinně zakázat a počítá s tím, že prostituce bude legálním podnikáním na základě jiného než živnostenského oprávnění. Provozovat by ji mohly osoby starší 18 let, splňující příslušnou zdravotní způsobilost, na základě oprávnění uděleného obecním úřadem obce s platností na 1 rok. Provozování prostituce bez oprávnění by bylo přestupkem.
  • Od roku 2005 je stanovena zákonnápovinnost zajištění zpětného odběru elektrozařízení, např. lednic, televizí, monitorů atd. Odevzdání je zcela zdarma ve všech třinácti pražských sběrných dvorech. V roce 2009 bylo vysbíráno cca 65 000 ks televizorů a monitorů. Snížení produkce skleníkových plynů je na jeden televizor 44 kg, což je množství, které vyprodukuje auto cestou z Prahy do Ostravy.
     
  • Městský kamerový systém se rozrostl o dalších deset kamer. Kvůli rostoucímu počtu poškozování památek bylo vyčleněno 30 kamer s vysokým rozlišením včetně videodetekce (elektronického plotu). Při narušení střežených zón na památkách dochází k automatickému poplachu na pracovišti policie. Systém poskytne jak poplachový signál, tak i obraz a záznam. Do konce roku bude MKS zahrnovat celkem 605 kamer.
     
  • Vláda rozhodla, že od roku 2011 zruší spolufinancování všech evropských projektů v Praze. Změna spolufinancování se bude týkat cca 600 projektů o celkovém objemu ve výši 5,58 mld. Kč. Podíl státního rozpočtu u těchto projektů představuje 427,34 mil. Kč, který by měla Praha převzít navíc ke svému 241 milionovému podílu.

-dn-