Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Boj s klíněnkou jírovcovou pokračuje

 

Hlavní město Praha také letos zajistilo pro Pražany možnost odstranění listí z jírovce maďalu (koňského kaštanu) napadeného škůdcem klíněnkou jírovcovou, čímž se zvýší míra jejich ochrany. Napadené listy mohou občané shrabávat do pytlů, které získají zdarma na odboru životního prostředí zdejšího úřadu. Naplněné je pak mohou přistavit buď ke stálým stanovištím sběrných nádob na směsný odpad nebo je mohou zdarma odevzdat na určených kontaktních místech. Více na www.praha-mesto.cz, 235 012 470.

Michaela Líčková