Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Elektronické občanské průkazy již od ledna

Elektronické občanské průkazy již od ledna

Dne 1. 1. 2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, která přináší zásadní změnu – nově se budou vydávat tzv. elektronické občanské průkazy. V rámci legislativního procesu se bohužel nepodařilo odložit účinnost novely k datu 1. 1. 2014.
O vydání stávajícího občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji) lze požádat nejpozději do 14. 12. 2011 u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu. Pokud občan podá žádost u jiného (nepříslušného) obecního úřadu obce s rozšířenou působností, bude žádost zpracována a stávající typ OP vydán pouze tehdy, pokud bude žádost podána nejpozději do 30. 11. 2011.

 

 

Žádosti o e-pasy přijímáme jen do 19. prosince

V souvislosti s technickými změnami způsobenými novou legislativou je nejzazší termín pro podání žádosti o vydání e-pasů v tomto roce stanoven na 19. 12. 2011, na zastupitelském úřadě lze podat žádost nejpozději do 16. 12. 2011. Do 19. 12. lze také podat žádost o zápis titulu do vydávaného e-pasu. Do již vydaných cestovních pasů typu„BLESK“ a e-pasů je možné zapsat titul do 31. 12. 2011. Od 1. 1. 2012 se již tituly do cestovních dokladů zapisovat nebudou.

 

 

Upozornění na odstávky systému

Kvůli technickému zabezpečení přechodu na nové občanské průkazy proběhnou dvě nezbytné odstávky systému cestovních dokladů s biometrickými prvky: v pátek 18. 11. 2011 a ve dnech 27. - 30. 12. 2011. V těchto termínech nebude možné přijímat žádosti o vydání e-pasů ani vydávat biometrické cestovní pasy.

Děkujeme za pochopení.

Vzhledem k tomu, že předpokládáme větší vytížení přepážek určených k přijímání žádostí o vydání OP i cestovních pasů, upozorňujeme na možnost objednání termínů prostřednictvím objednávkového systému, který umožňuje rezervaci schůzek přes internet a zkrátí tak čekací dobu na minimum. Rezervační formulář je k dispozici na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit. K rezervaci je možné využít i informační terminály v 1. patře radnice.

Bližší informace vám poskytnou pracovnice občansko-správního odboru na tel. 235 011 517, 235 011 507 nebo je naleznete na www.praha13.cz.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

 

 

Změny dopravního značení až v příštím roce

V souvislosti s plánovanými změnami dopravního značení na Velké Ohradě, které měly být realizovány v letošním roce, jsem vás v minulém vydání informoval o jejich odložení. Technická správa komunikací hlavního města Prahy nemohla dodržet plánovaný červnový termín z důvodu přijatých úsporných opatření. V současné době jsme byli informováni o možnosti realizace v tomto období. Součástí projektové dokumentace jsou i bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce v Červeňanského ulici, včetně vyznačení vodorovných dopravních značek a další vodorovné dopravní značky budou vyznačeny na komunikacích uvnitř zóny s dopravním omezením.
Vzhledem k nízkým teplotám a sychravému podzimnímu počasí není možné vodorovné značení realizovat v požadované kvalitě. Praha 13 nesouhlasí se zahájením instalace svislých dopravních značek v letošním roce bez odpovídajícího doplnění vodorovným značením. Všechny změny dopravního značení musí být provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací současně, tedy za vhodných klimatických podmínkek v příštím roce. Náhradní termín včas oznámíme.

Aleš Mareček, zástupce starosty

 

 

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 19. ledna 2012 od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 20. ledna od 13.00 do 17.00 hodin. K zápisu je třeba přinést následující doklady: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, cizinci ještě doklad o povolení k pobytu. Podrobné informace o všech základních školách najdete na jejich internetových stránkách, přístupných také ze sekce Školství na www.praha13.cz.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství