Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kolečko návštěv u poskytovatelů sociálních služeb

 

Celkem pět organizací - poskytovatelů sociálních služeb z Prahy 13 navštívil 20. září společně s pracovníky odboru sociální péče a zdravotnictví zástupce starosty Aleš Mareček, který má i sociální problematiku ve své působnosti. „Spolupráce mezi radnicí a neziskovými orgnizacemi je u nás nadstandardní,“ řekl místostarosta Mareček. „Napomáhá tomu i osobní kontakt. Jsem rád, že tady máme obětavé lidi, nadšené pro dobrou věc.“ První návštěva vedla do sdružení Pohoda, které v Kodymově ulici provozuje dva chráněné byty pro osoby s mentálním postižením a nově otevřený Mléčný bar Bílá vrána. Byty i provozovnou provedla zástupce radnice ředitelka Pohody Lucie Mervardová.

Ve stejném domě navštívil místostarosta Mareček také sdružení Prosaz, jehož předsedkyně Iveta Pešková představila činnost organizace, chráněnou dílnu a nový obchůdek. Další zastávkou bylo sdružení SANANIM na Ovčím hájku. Ředitelka Martina Richterová Těmínová představila činnost sdružení a zdejší doléčovací centrum a keramickou dílnu.Odpolední blok návštěv začal setkáním s Evou Kopečnou, vedoucí nízkoprahového klubu pro děti a mládež Jedna- Trojka, který provozuje sdružení Proxima Sociale.

Poslední navštívenou organizací byla Federace rodčů a přátel sluchově postižených v Hábově ulici ve Stodůlkách. Ředitelka sdružení Jana Fenclová vyprávěla o službách pro sluchově postižené, např. o sociální poradně, aktivačně socializačním centru, středisku rané péče Tam Tam a o akcích pořádaných na podporu sdružení a osvěty o sluchovém postižení. Návštěvy neziskových organizací budou pokračovat i v budoucnu.

Petr Syrový