Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomáhá již devět let

 

Jedním z projektů občanského sdružení pro integraci lidí s postižením Máme otevřeno? je provozování informačního webového portálu www.dobromysl.cz, který v říjnu oslavil již 9 let úspěšného provozu.
Jedná se o jeden z nejvyužívanějších a nejobsáhlejších neziskových serverů vůbec. Portál informuje především o problematice mentálního postižení a autismu. Uživatel zde najde základní tematické okruhy pro lidi s postižením a jejich blízké, aktuální články, důležité novinky, diskuze k současným problémům, překlady zahraničních publikací, odkazy na důležité relevantní stránky a internetovou poradnu. Navíc se může sám zapojit vkládáním vlastních příběhů a témat. Internetová poradna nabízí individuální přístup a zároveň možnost anonymního řešení problému.
Občanské sdružení Máme otevřeno? je nezisková organizace, která funguje již od roku 1998 a zabývá se poskytováním sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením a autismem. Posláním je podporovat lidi se speciálními potřebami zejména v jejich pracovních a volnočasových aktivitách. Více informací získáte na www.mameotevreno.cz a na www.dobromysl.cz.

Filip Budák