Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volná místa v denním stacionáři

 

Občanské sdružení Ruka pro život nabízí dospělým (od 16 let) spoluobčanům s mentálním a kombinovaným postižením volná místa v denním stacionáři na adrese Skloněná 308/16, Praha 9 – Vysočany. V programu stacionáře jsou zařazeny aktivity na podporu a rozvoj soběstačnosti a seberealizace, zájmová činnost sportovního a kulturního charakteru, aktivity pro rozvoj a upevňování již nabytých vědomostí a schopností. Více na www.rukaprozivot.cz a na telefonech 284 681 674, 739 408 679.

Ludmila Pacltová Svobodová