Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odměnou je důvěra dětí

Odměnou je důvěra dětí

Náš syn Matěj velmi rád již čtvrtým rokem chodí do Mateřské školy Havaj v ulici Mezi Školami 2482. Ráda bych touto cestou poděkovala za každodenní vynikající a podnětnou práci s dětmi všem učitelkám i ostatním pracovnicím školky, zejména však paní ředitelce Pavle Havlové. Vedení i program, který pro děti ona a její podřízené připravují, jsou prvotřídní. Obdivuji jejich celoroční elán, nápady, schopnost podnítit děti k tvořivosti a také obdivuji toleranci, s kterou děti vedou. Matěj je ve školce velmi šťastný, naučil se velké množství nových věcí a ke všem učitelkám má naprostou důvěru. Všem ženám, které tvoří tým mateřské školy Havaj, tímto srdečně děkuji a přeji nejen hodně sil, ale i radosti z dětí v letošním školním roce i v letech dalších.

Veronika Budková

 


 

Příjemné chvíle u fontánek

Na jaře jsme s dětmi objevili v Panské zahradě fontánky. Při srpnových vedrech jsme si na ně opět vzpomněli. Navštívili nás totiž příbuzní a vysoké teploty nás tehdy donutily rušit jinak krásné výlety po Praze a hledat osvěžení. K fontánkám jsme se vypravili odpoledne a k našemu překvapení tam už spokojeně pobývalo asi 12 maminek a ještě více malých dětí. Přidali jsme se a u horních keramických vodotrysků jsme strávili krásné odpoledne. Bratranec byl tak nadšený, že druhý den odmítl jít koupat se do rybníka, protože si chtěl s dalšími dětmi zase zařádit u fontánek… Díky za tento výborný nápad, jak zpříjemnit lidem život ve velkoměstě.

Jovana Chvojková