Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školní rok – adaptace, povinnosti a volný čas

Školní rok – adaptace, povinnosti a volný čas

Dobrý den, paní doktorko. Náš syn začal chodit do 2. třídy ZŠ. Myslím si, že pro jeho rozvoj je třeba, aby svoje schopnosti rozvíjel i mimoškolními aktivitami. Manžel ale tvrdí, že ho přetěžuji, ať ho nechám „vylítat“. Pořád se kolem toho hádáme. Co je tedy správné?

Dobrý den. Rozhodnutí, zda kroužky jako mimoškolní činnost, jaké a kolik, by mělo vycházet především z přání samotného dítěte. Samozřejmě, u druháčka je mu třeba trochu pomoci, nabídnout možnosti, někam se jít i podívat... Hlavní tedy je, aby dítě bylo do komunikace a rozhodování o mimoškolní aktivitě v rámci svého věku přizváno. V zásadě platí, že všechny extrémy škodí. Dítě, které chodí jen do ZŠ a dál se nijak nerozvíjí, se může nudit, má menší možnost sociálního zařazení a rozvoje stránek osobnosti, na které možná ve škole není dostatek času. Dítě, které „obíhá“ jeden kroužek za druhým, sice rozvíjí kdeco, ale je nepřetržitě ve stresu a má málo času na odpočinek.
Školní rok je pro děti poměrně zátěžová situace. Jedním z velmi důležitých faktorů je adaptace v třídním kolektivu, podle kterého bude dítě chodit do školy rádo nebo nerado, utváří si obraz „svojí pozice ve společnosti“. Stává se vůdcem (pozitivním nebo i negativním), učí se spolupracovat nebo se straní, může být odstrčené silnějším nebo dokonce obětí šikany. Mimoškolní aktivity se ode hrávají v jiných sociálních skupinách a zde mají děti možnost svoje adaptační dovednosti vyzkoušet znovu, trénovat, měnit. Mimoškolní aktivitou může dítě posílit svůj pocit povinnosti, ale také pocit práva na odpočinek, na svoje osobní volno. Nejlepší volba tedy je vybrat společně s dítětem 1 – 2 kroužky, ale ponechat mu (i sobě) také prostor, kdy není třeba dělat nic.
Všem dětem, jejich rodičům i učitelům přeji příjemný školní rok.

PhDr. Hana Jenčová,
klinický psycholog, 602 805 633,
hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz