Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den Charity

 

sv. Prokopa při mši sv. oslavili svátek sv. Vincence, patrona charitních zařízení. Při té příležitosti bylo požehnáno stávajícím a novým dobrovolníkům Charity. Jedni se starají o chod charitních šatníků v Nových Butovicích a na Velké Ohradě. Druhá část dobrovolníků je připravena sloužit osamělým nemocným z řad klientů Charity. Při oslavě Dne Charity byla zároveň představena nová ředitelka Farní charity Helena Ryklová, která ve funkci střídá Kristýnu Vyskočilovou. Ta v Charitě bude dál působit jako koordinátor dobrovolníků. Duchovní část jsme zakončili společným posezením.

Co Farní charita Stodůlky nabízí?
Stěžejní činností naší Charity je ošetřovatelská služba, což je profesionální zdravotní služba zajišťovaná zdravotními sestrami na základě předpisu ošetřujícího lékaře. Je určena krátkodobě i dlouhodobě nemocným, nemocným v pooperačním stavu, případně umírajícím klientům, jimž jejich zdravotní stav umožňuje setrvávat v domácím prostředí. Provádíme kontroly zdravotního stavu a fyziologických funkcí, odběry biologického materiálu, převazy ran a defektů, péči o sondy, stomie a permanentní katetry, podávání lékařem ordinované terapie (injekce, infuze, léky do sond), aplikace inzulinu, ošetřovatelské rehabilitace zaměřené na nácvik a obnovu soběstačnosti, dechové rehabilitace, paliativní péči o terminálně nemocné klienty. Nespornou výhodou domácí ošetřovatelské péče je, že pacient zůstává ve svém domácím prostředí. To vede k lepší psychické kondici a lepšímu zotavení. Máte-li o tuto naši službu zájem, kontaktujte svého ošetřujícího praktického lékaře nebo lékaře v nemocnici (při ukončování hospitalizace). Lékař naši péči naordinuje a konzultuje ji s vrchní sestrou Charitní ošetřovatelské služby, která si s vámi domluví první návštěvu. Služba je plně hrazená ze zdravotního pojištění.

Charitní šatníky
Charitní šatníky jsou v Nových Butovicích v ulici Husníkova 2079 a na Velké Ohradě v ulici Přecechtělova 2243. Přijímají čisté oblečení, obuv, školní a sportovní potřeby a předávají je sociálně slabším a potřebným spoluobčanům. Spolupracují také s dalšími humanitárními organizacemi při pomoci obětem hladu, válek a přírodních katastrof ve světě. Jejich činnost zajišťují dobrovolníci, jsou proto otevřeny pouze dva dny v týdnu, případně podle dohody.

Nové e-mailové kontakty
Ráda bych upozornila na změnu emailových adres na Charitní ošetřovatelskou službu chos@stodulky.charita.cz i na ředitelku helena. ryklova@stodulky.charita.cz. Všechny ostatní potřebné kontakty najdete na www.stodulky.charita.cz.

Helena Ryklová, ředitelka