Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

listopad 2013
ročník XXIII

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva:

Zprávy ze zasedání rady | autor: Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

Sdělení úřadu a městské části:

Zápis do prvních tříd | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky:

Slovo šéfredaktora:

Slovo šéfredaktora | autor: Samuel Truschka, šéfredaktor

Informace z radnice:

Vyhláška rozšířila zákaz pití alkoholu | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Elektronický podpis za zvýhodněnou cenu | autor: Martin Šmíd, odbor kancelář tajemníka

Druhé veřejné fórum navrhovalo priority | autor: Jiří Neckář, koordinátor Místní agendy 21

Téma STOPu:

Jednadvacátá mateřinka je v provozu | autor: Samuel Truschka

Vyplatilo se nám nerušit školky | autor: Helena Václavová, odbor školství

Nový projekt v předškolní výchově – lesní školka | autor: kolektiv mateřské školy Sluníčko pod střechou

Kaleidoskop:

Cílem výletu byl pivovar | autor: Samuel Truschka

Výlov překonal očekávání | autor: Samuel Truschka

Festival byl mimořádnou událostí | autor: Samuel Truschka

Parkoviště pro Velkou Ohradu | autor: Samuel Truschka

Z našich škol i odjinud:

Atelier Creative | autor: Hana Hofmanová

Hrajeme si na školu | autor: Marta Šefčíková

Evropský den jazyků v ZŠ Mládí | autor: Pavlína Procházková, žákyně ZŠ Mládí

Poslední setkání bylo v Malaze | autor: Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

První maturanti gymnázia ve Stodůlkách | autor: Renáta Zajíčková, ředitelka gymnázia

Vědecký jarmark | autor: Pavlína Procházková, 8. A

Novinka v učebním programu | autor: František Hanzal, ředitel

Než půjdou do školy | autor: Eva Křivanová, zástupkyně ředitele

Rozhovor:

Chci zpívat hlavně svoje písničky | autor: Samuel Truschka

Odpovídá psycholog:

Prohlédnout mu (jí) mobil – ano či ne? | autor: PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

Z vašich dopisů:

Svatováclavský jarmark | autor: Marta Dzúrová, Palata – Domov pro zrakově postižené

Sport:

Americký fotbal v Prague Mustangs | autor: Oldřich Hnátek, člen výkonného výboru

Časovka Hájek | autor: Miloš Brdlík

Barevný minivolejbal | autor: Eva Drešerová, organizátorka turnaje a trenérka ČZU Praha

Domácí volejbalisté zahájili novou ligovou sezonu | autor: Lucie Vurbsová, ČZU Praha

Přijďte podpořit naše hokejbalisty! | autor: Přijďte nás podpořit! Michal Pěch 

Pomáhají druhým:

Palata slaví | autor: Marta Dzúrová

Víčka pro Kristýnku přibývají | autor: Bohdan Pardubický

Znakování na Svatováclavském jarmarku | autor: Lucie Křesťanová, APPN, o.s., Agentura pro neslyšící

Klub JednaTrojka v listopadu | autor: Těší se na vás Lucka, Eliška a Ivča

Den Charity | autor: Helena Ryklová, ředitelka

Novinky ze stodůlecké Diakonie | autor: Adéla Muchová

Městská policie a policie ČR:

Městská policie | autor: Milena Bližňáková, kancelář ředitele MP hl. m. Prahy

Z policejního deníku | autor: npor. Michal Makovec, zástupce vedoucího MOP Stodůlky

Střípky:

DEN VODY | autor: Hana Žďárská

K PODZIMU PATŘÍ CIRKUS | autor: -st-

POMÁHÁME I ZVÍŘATŮM | autor: studentky gymnázia

SENIOŘI SLAVILI | autor: -st-

I OBRAZY MOHOU POMÁHAT | autor: -red-

PŘÍŠTĚ VE VÁNOČNÍM DUCHU | autor: Michaela Huslarová

STROMY PRO MÍR | autor: Miluše Dušková

SPORTOVNÍ DRAKIÁDA | autor: Laďka Caithamelová

PRÁZDNINY VE FOTOGRAFII | autor: Milena Kusá a Lenka Durdilová

Životní prostředí:

Týraná zvířata byla zachráněna | autor: Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Atrium radnice bylo plné trvalek | autor: Eva Černá

Toulky:

Kolem dokola okolo Suchdola | autor: Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

Zajímavosti z Prahy:

Rámusák dorámusil | autor: Dan Novotný

Stalo se v:

Z kroniky Stodůlek pana Františka Vlasáka:

O poctivosti členů JZD (1953) | autor: Vybral Dan Novotný

Vaším objektivem:

Kuchyňský koutek:

Pozvánka na vycházku:

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby | autor: Vlastivědný útvar Pražské informační služby, , tel. 221 714 714, 221 714 161,

Krátce:

Prevence:

To jsou teda fóry:

Hasičské okénko:

Poděkování za pomoc při povodních | autor: Jaroslav Matýsek, referát krizového řízení ÚMČ Praha 13

Komiks:

Komiks | autor: Autor: Pavel Talaš

O seniorech a pro seniory:

Víkendové obědy budou už z Lukáše | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty Prahy 13

Připravujeme další klub seniorů | autor: Iva Dvořáčková, odbor sociální péče a zdravotnictví

Kulturní programy:

Program klubu Mlejn listopad 2013 | autor: Dagmar Roubalová, Eva Sílová,

Kalendář akcí:

Kalendář akcí listopad | autor: Kalendář akcí připravila Eva Černá 

Čtenářská soutěž:

Čtenářská soutěž listopad | autor: Petra Fořtová

Křížovka:

Listopadová křížovka | autor: Křížovku připravil: Petr Šimek