Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Druhé veřejné fórum navrhovalo priority

 

V souvislosti s plněním kritérií Místní Agendy 21 svolala radnice Prahy 13 na 25. září druhé veřejné fórum občanů městské části. Na jednání dorazilo asi padesát účastníků. V první části zástupci radnice informovali občany o stavu plnění čtrnácti priorit, které si občané vybrali na předchozím fóru v září 2012. Na závěr tohoto bloku starosta David Vodrážka odpovídal také na dotazy ohledně plánované výstavby u OC Lužiny. Uvedl, že Rada MČ Praha 13 zásadně nesouhlasí s tímto stavebním záměrem a on sám podnikne v rámci svých kompetencí všechny kroky k tomu, aby k jeho realizaci nedošlo. V druhé části občané u pěti tématických stolů definovali okruhy otázek, které je nejvíce zajímají. O těch, které považují za priority, rozhodli hlasováním.

Podle metodiky Místní agendy 21 je nyní dalším krokem předložení vybraných témat k potvrzení občanům formou ankety ve STOPu a na webu městské části. O výsledcích ankety vás budeme informovat ve STOPu a tématy se budou zabývat orgány samosprávy.

Jiří Neckář, koordinátor Místní agendy 21