Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krátce

 

 • Druháci z FZŠ Brdičkova změřili své síly a dovednosti v Podzimní olympiádě. Skákali přes švihadlo i do dálky, házeli
  míčem na cíl, ale nejvíc se jim líbila překážková dráha.
   
 • V pátek 13. září bylo ve 3. B ZŠ Mohylová opravdu veselo. Postarali se o to různí domácí mazlíčkové, které s sebou děti na Zvířecí den vzaly do školy.
   
 • Ve FZŠ Trávníčkova mají novinku, která není z ulice vidět. Uprostřed školy vyrostla venkovní přírodní učebna. V atriu se v krásné zeleni objevily tabule, stoly, lavice i výběh a domeček pro školní zvířenu.
   
 • Koncem září se několik žáků 7. B ze ZŠ Janského šlo podívat na program na Křižíkově fontáně. Představení na téma objevení Ameriky bylo plné vodních efektů a světel a jako kulisa posloužila podmanivá hudba od autora Vangelise.
   
 • Ve středu 9. října ostužkovali žáci 9. tříd Základní školy Janského žáčky z 1. A a 1. B, kteří si pro tuto příležitost připravili zajímavé pásmo písniček a básniček.
   
 • Také v tomto školním roce zahájili páťáci ZŠ Mohylová spolupráci s prvňáky. Stali se jejich kamarády, rádci a ochránci.
   
 • Několik členek učitelského sboru ZŠ Janského se v rámci cyklu vycházek Sejdeme se na konečné vypravilo do Stromovky, kde zjišťovaly odpovědi na otázky týkající se Královské obory, její historie, přírodních krás apod.
   
 • V loňském školním roce vyhrála FZŠ Trávníčkova soutěž pořádanou Lesy hl. m. Prahy ve sběru žaludů a tvrdého pečiva. Jednou z odměn bylo přenocování v lesní zoo v Malé Chuchli. V letošním školním roce se žáci rozhodli vítězství obhájit.
   
 • S létem se ve FZŠ Trávníčkova rozloučili stylově – téměř všichni přišli v modrém. Zdravice podzimu bude v barvách dýní, takže oranžová.
   
 • Od září mají žáci 9.B ZŠ Klausova patronát nad prvňáčky. Budou je provázet při různých akcích a pomohou jim i s orientací ve škole. Každý prvňáček tak hned získal nového kamaráda a ochránce.
   
 • Poprvé v historii FZŠ Brdičkova se uskutečnil adaptační pobyt dětí prvního ročníku, konkrétně 1. A, jejich rodičů a učitelky v penzionu Kozel ve Vrchlabí. Cílem bylo stmelení kolektivu žáků a vzájemné poznání rodičů a třídní učitelky.
   
 • Žáci ZŠ Mohylová měli možnost zhlédnout zajímavý program Občanského sdružení Ornita – Kam letí ptáci. Získali informace o nejznámějších druzích tažných ptáků, viděli schéma hlavních migračních cest