Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Než půjdou do školy

 

Zveme vás na přípravný kurz pro budoucí žáky prvních tříd Hrajeme si na školáka. Jeho cílem je usnadnit dětem přechod z mateřské školy do prvního ročníku školy základní. Děti si vyzkouší, jaké to ve škole je, co všechno již umí a v čem je potřeba se ještě zlepšit. Kurz je určen pro děti a jejich rodiče. Je rozdělen do pěti hodin. Hodiny jsou zaměřeny především na posílení grafomotorických dovedností, rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvíjení početních představ. Charakter hodin je především motivační. Výuka probíhá společně s rodiči a směřuje k postupné přípravě na práci ve škole. Jednotlivé hodiny budou 7., 14., 21. a 28. 11.; 10. 12.

Eva Křivanová, zástupkyně ředitele